Badanie struktury i zmian rozkładu wynagrodzeń w Polsce w latach 2000-2006 Drukuj

Plik pdf do pobrania stąd: pdf Badanie struktury i zmian rozkładu wynagrodzeń w Polsce w latach 2000-2006 1.16 Mb

Do przeglądania pliku potrzebna jest przeglądarka plików pdf np. Adobe Reader