Wyzwania demograficzne Polski i Unii Europejskiej w przededniu Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 Drukuj

Polityka nr 52/53 (2839) 21.12.2011-2.01.2012

Rozmowa z Władysławem Kosiniak-Kamyszem, Ministrem Pracy i Polityki Społecznej

Z solidarnością przez życie

„Dążymy do tego, by zbudować kulturę społeczeństwa otwartego na wszystkie grupy wiekowe, stąd tak silnie akcentowany postulat solidarności międzypokoleniowej”.

Więcej:

Link: Wyzwania demograficzne Polski i Unii Europejskiej w przededniu Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 421.31 Kb

English

Link: The Demographic Challenges of Poland and the EU on the Eve of the European Year of Active Ageing and Intergenerational Solidarity 54.34 Kb